Per Arnslett 1938 - 2022

Postet av IF Sturla den 9. Apr 2022


Vårt engasjerte medlem gikk bort 26. mars. Per deltok både i Skigruppa, Orienteringsgruppa og i driften av Sturlahuset. 

Han gjennomførte mange turrenn på ski, blant annet Birkebeinerrennet. Per var ikke i teten, men han var en sliter og ga seg aldri. Og hans skiglede gikk langt forbi skirenn. Per møtte man overalt i marka.

 I O-gruppa er det hans innsats i turorienteringskomiteen som særlig vil huskes. Blant annet førte Per statistikk over deltagerne og deres postplukk og eventuelle kvalifisering til merke. I over 35 år holdt han pinlig orden i kartoteket og sikret oversikten.

For Sturlahuset la han ned stor innsats som medlem av Husstyret. Han hadde full kontroll over inventaret, slik at leietagere alltid fikk god kvalitet. Vaktordningen, som var en basis for å drive utleie, ble administrert av Per gjennom nesten 30 år. Han rekrutterte og fulgte opp vaktene som sto for overlevering og oppfølging av leietakere. Ikke alltid en enkel jobb.  Utleie skulle sørge for at kostnadene ved å ha klubbhus ikke belastet idrettslig aktivitet.

Per var en person som ikke stakk seg fram, men gjorde en betydelig innsats i det stille.

Vi i IF Sturla er svært takknemlig for den innsats Per har gjort for oss. Vi lyser fred over Pers minne.

 




Årets Sturlist 2021

Postet av IF Sturla den 5. Apr 2022