Årsmøte 2017

Postet av Idrettsforeningen Sturla den 26. Jan 2017


O-gruppas årsmøte finner sted 8. mars kl. 19:00 i klubbhuset.


SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to tilstedeværende til å signere protokoll

4. Godkjenning av saksliste

5. Beretninger:

- Styrets beretning
- Trenings-/nybegynner-/rekruttgruppa
- Teknisk komite
- Tur-orientering Sturlatrimmen
- Drift av nettsiden/Facebook
- Tillitsvalgte og representasjon
- Beretning fra kartleder
- Statistikker

6. Regler og retningslinjer for IF Sturlas o-gruppe i 2017

7. Innkomne forslag
- Justering av regler og retningslinje for o-gruppa

8. Disposisjonsrett til bankkonti
– kasserer o-gruppa
– kasserer Kart

9. Regnskap 2016
9.1 O-Gruppa
9.2 Kart

10. Budsjett 2017
10.1 o-gruppa
10.2 Kart

11. Representanter på kretstinget

12. Valg

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.