Årsmøte i Hovedforeningen: Onsdag 17. april kl. 19 på Sturlahuset

Postet av Tor-Petter Johnsen den 12. Mar 2024


Styret innkaller herved til ordinært årsmøte.

Årsmøtet avholdes onsdag 17. april kl. 19.00 på Sturlahuset.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 3. april til styrets leder (jtorpetter@gmail.com).

Tentativ dagsorden:

1.            Godkjenne de stemmeberettigede.

2.            Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokollen

3.            Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden.

4.            Hovedstyrets årsberetning inkl. gruppenes.

5.            Hovedstyrets regnskap

6.            IF Sturlas totalregnskap

7.            Revisors beretning

8.            Forslag og saker

8.1.        Beretning fra stiftelsen Sturlahuset

8.2         100-års markeringen i 2023

9.            Medlemskontingenter 2025

10.         Hovedstyrets budsjett 2024

11.         IF Sturlas Totalbudsjett 2024

12.         IF Sturlas Organisasjonsplan

12.1.     Disposisjonsrett til klubbens konti

12.2.     Signaturrett for IF Sturla

13.         Valg.

14.         Eventuelt

 

Eventuelle forslag til styremedlemmer i foreningen, kontrollkomiteen, valgkomiteen eller Sturlahusets styre sendes valgkomiteen ved Rune Sørensen (Runesor@bfk.no) eller Hanne Ødeby (hanneodeby@gmail.com) senest 3. april.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Tor-Petter Johnsen