Solidaritetsfondet

Postet av Tor-Petter Johnsen den 15. Mar 2024

Idrettsforeningen Sturla ønsker at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i idrettslaget vårt, uansett familiens økonomi! Sammen finner vi gode løsninger for deg og ditt barn!


Solidaritetsfondet
IF Sturla har et Solidaritetsfond som kan gi økonomisk støtte/fritak til barn og unge mellom 6-19 år som er medlemmer eller vurderer medlemskap.

Solidaritetsfondet i IF Sturla er til for å hjelpe barn og unge og familier som trenger økonomisk støtte i en utfordrende hverdag. Har du utfordringer med å betale? Du er ikke den eneste.

I Sturla skal alle barn og unge få være med, uansett familiens økonomi. Gjennom vårt Solidaritetsfond kan vi hjelpe til med treningsavgiften, utstyr, cupdeltagelse eller annet.

Du kan søke Solidaritetsfondet om:
1.Støtte til medlems- og aktivitetsavgiften (hel/ delfinansiering)
2.Cupdeltagelse(hel/delfinansiering)
3.Treningsutstyr(hel/delfinansiering)
4. Annet 

Du sender søknaden til: Hovedstyremedlem Aud Ellen Brevik (aud.ellen69@gmail.com)

Søknaden må inneholde:
Navn på barnet/ungdommen:
Navn på søker:
Hva søker du støtte til:

Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt, og ansvarlige i solidaritetsfondet har taushetsplikt.

Du kan også ta kontakt med lederen i din Sturla-gruppe (Orientering eller friidrett) for støtte og hjelp til å finne gode løsninger i en utfordrende hverdag.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.